0967.922.911

Giải thích: Tại sao không online nhưng messenger vẫn sáng? 

Một trong những trường hợp có lẽ là người dùng thường xuyên gặp phải khi sử dụng facebook. Điều này gây ra những phiền phức làm ảnh hưởng không nhỏ đến người dùng. Vậy lý do tại sao không online nhưng messenger vẫn sáng? Liệu có cách nào để khắc phục trường hợp này hay […]
1 năm trước

Tại sao Messenger vẫn online

Giải thích: Tại sao không online nhưng messenger vẫn sáng? 

Một trong những trường hợp có lẽ là người dùng thường xuyên gặp phải khi sử dụng facebook. Điều này gây ra những phiền phức làm ảnh hưởng không nhỏ đến người dùng. Vậy lý do tại sao không online nhưng messenger vẫn sáng? Liệu có cách nào để khắc phục trường hợp này hay […]
1 năm trước
7895 lượt xem
0967.922.911