0967.922.911

Vén màn bí mật phương thức kéo thành viên group 2019

Trong thời gian gần đây Facebook thay đổi thuật toán mời bạn bè vào group. Thay vì trước đây bạn sẽ thêm thẳng bạn bè của bạn vào thành member của group thì giờ bạn chỉ mời được họ còn việc đồng ý vào nhóm hay không phụ thuộc vào thành viên được mời. Chính […]
4 năm trước

Tut kéo nhanh thành viên nhóm bằng Ninja Add mem Group

Ở bài viết trước chúng tôi đã chia sẻ  cách kéo 100.000 thành viên trong 2 ngày như thế nào? Cũng với giải pháp tương tự sẽ giúp bạn kéo 1.000 thành viên vào nhóm/ 1 nick chỉ mất 20s. Bằng phần mềm “add mem bá đạo” Ninja Add mem Group. Các bước thực hiện […]
4 năm trước

phan mem keo mem group

Vén màn bí mật phương thức kéo thành viên group 2019

Trong thời gian gần đây Facebook thay đổi thuật toán mời bạn bè vào group. Thay vì trước đây bạn sẽ thêm thẳng bạn bè của bạn vào thành member của group thì giờ bạn chỉ mời được họ còn việc đồng ý vào nhóm hay không phụ thuộc vào thành viên được mời. Chính […]
4 năm trước
7895 lượt xem

Tut kéo nhanh thành viên nhóm bằng Ninja Add mem Group

Ở bài viết trước chúng tôi đã chia sẻ  cách kéo 100.000 thành viên trong 2 ngày như thế nào? Cũng với giải pháp tương tự sẽ giúp bạn kéo 1.000 thành viên vào nhóm/ 1 nick chỉ mất 20s. Bằng phần mềm “add mem bá đạo” Ninja Add mem Group. Các bước thực hiện […]
4 năm trước
7895 lượt xem
0967.922.911