0967.922.911

Hướng dẫn khắc phục mở tự động Chrome trên phần mềm Ninja Care

Ngay từ khi Google chrome update phiên bản mới nhất 74 tình trạng dẫn dến nhiều tài khoản mở chrome trên phần mềm nuôi nick facebook Ninja Care bị đứng yên, nhiều lúc bạn phải F5 để load lại tài khoản mới tự động đăng nhập được. Lỗi này xuất phát từ phiên bản ChromeDriver 74.0.3729.6 . […]
4 năm trước

mo google chrome

Hướng dẫn khắc phục mở tự động Chrome trên phần mềm Ninja Care

Ngay từ khi Google chrome update phiên bản mới nhất 74 tình trạng dẫn dến nhiều tài khoản mở chrome trên phần mềm nuôi nick facebook Ninja Care bị đứng yên, nhiều lúc bạn phải F5 để load lại tài khoản mới tự động đăng nhập được. Lỗi này xuất phát từ phiên bản ChromeDriver 74.0.3729.6 . […]
4 năm trước
7895 lượt xem
0967.922.911