0967.922.911

Những lưu ý khi chạy quảng cáo facebook mùa dịch Covid?

Dịch covid ngày càng gia tăng, chưa có điểm dừng. Người kinh doanh buộc chuyển hoàn toàn sang hình thức online. Chạy quảng cáo facebook để bán hàng là lựa chọn số 1 của các cá nhân và chủ doanh nghiệp bấy giờ. Với hình thức marketing này, người dùng dễ dàng tiếp cận được […]
1 năm trước

chạy quảng cáo 2021

Những lưu ý khi chạy quảng cáo facebook mùa dịch Covid?

Dịch covid ngày càng gia tăng, chưa có điểm dừng. Người kinh doanh buộc chuyển hoàn toàn sang hình thức online. Chạy quảng cáo facebook để bán hàng là lựa chọn số 1 của các cá nhân và chủ doanh nghiệp bấy giờ. Với hình thức marketing này, người dùng dễ dàng tiếp cận được […]
1 năm trước
7895 lượt xem
0967.922.911