0967.922.911

Thực trạng & Giải pháp bán hàng online trên Facebook

Thực trạng và giải pháp bán hàng khi kinh doanh trên Facebook • Bạn đang gặp tình trạng mất khách hàng, sót đơn hàng, khách hàng khi livestream? • Bạn không thể mở rộng kinh doanh đến đối tượng khách hàng tiềm năng? • Bạn bị mất khách hàng cũ, không thể chăm sóc khách […]
3 năm trước

Khóa học

Thực trạng & Giải pháp bán hàng online trên Facebook

Thực trạng và giải pháp bán hàng khi kinh doanh trên Facebook • Bạn đang gặp tình trạng mất khách hàng, sót đơn hàng, khách hàng khi livestream? • Bạn không thể mở rộng kinh doanh đến đối tượng khách hàng tiềm năng? • Bạn bị mất khách hàng cũ, không thể chăm sóc khách […]
3 năm trước
7895 lượt xem
0967.922.911