Hướng dẫn share bài viết từ Fanpage bằng trình duyệt thật

Với Phần mềm Facebook Ninja bạn dễ dàng chia sẻ bài viết của fanpage sang group tự động bằng trình duyệt Firefox.  Giải pháp sẽ giúp bạn Tránh tình trạng xóa bài viết sau khi share Giúp tự nhiên hơn khi share bài viết. Bạn có thể sử dụng cookies để share bài thay vì sử […]