Nghiên cứu hành vi khách hàng trong kinh doanh online - cần hay không?

Nghiên cứu hành vi khách hàng trong kinh doanh online là 1 trong những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu bán hàng, nhất là trên nền tảng facebook. Trong hoàn cảnh hiện nay, khi công nghệ chiếm tỉ lệ và tham gia nhiều và quá trình kinh doanh online thì tìm […]

Copyright 2013 © NINJA TEAM - Website đang chờ đăng ký với bộ công thương, nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức. Mọi hành vi sao chép sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm