Phần mềm Teamvier cho phép bạn điều khiển máy tính người khác từ xa. Nếu trong quá trình cài đặt phần mềm quảng cáo Facebook Ninja không thành công bạn có thể cài đặt phần mềm Teamvier trước sau đó cung cấp thông tin để chúng tôi trợ giúp.

Các bước để cài đặt thành công phần mềm Teamvier

Bước 1 : bạn vào link download phần mềm Teamvier về máy Tại Đây

Bước 2 : Chạy phần mềm

hướng dẫn cài đặt phần mềm teamvier
hướng dẫn cài đặt phần mềm teamvier

Bạn cung Cấp Your ID và PassWord để Nhân viên chúng tôi giúp bạn cài đặt phần mềm Facebook Ninja.