Hướng dẫn cấp lại bản quyền.

Bạn đã đăng ký bản quyền phần mềm Facebook Ninja tuy nhiên vì một lý do nào đó : cài lại win, thay đổi máy mới , hỏng ổ cứng… Bạn để được Ninja Team hỗ trợ kích hoạt lại bạn quyền miễn phí. Nếu gặp các trường hợp trên bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin sau :

– Họ tên : Họ tên của bạn

– Email : Email đăng ký bạn quyền. Ghi chú đây là email bạn đăng ký với Ninja Team chứ không phải email đăng nhập vào Facebook. Trong trường hợp email trên phần mềm không phải của bạn .Vui lòng điền email bạn muốn thay đổi vào nội dung tin nhắn để Ninja Team hỗ trợ đổi sang cho bạn.

hướng dẫn kích hoạt bản quyền
hướng dẫn lấy email đăng ký

– Số điện thoại :  số điện thoại của bạn đã từng đăng ký phần mềm.

–  Mã Máy : Copy mã máy mới của bạn. Mãy máy bắt đầu bằng FACEBOOK-NINJA-xxxxxxxxxxxxxx

hướng dẫn kích hoạt bản quyền

– Nội dung : Ghi rõ họ tên người nhận tài khoản bạn đã thanh toán. và mô tả yêu cầu của bạn tại đây.

Sau khi nhận được thông tin đăng ký Ninja Team sẽ tiến hành kiểm tra thông tin của bạn. Nếu bạn đã đăng ký phần mềm chúng tôi sẽ kích hoạt và thông báo quá trình hoàn tất qua Email của bạn.

Điền thông tin cần cấp lại KEY của bạn