CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỚI PHẦN MỀM NINJA SHARE LIVESTREAM

Share bằng cookie hay bằng chrome profile tốt hơn? TRẢ LỜI: Chome profile (hiệu tại thì thay đổi ip hiệu quả hơn 1ip) vì face book sẽ bóp được tương tác nick nếu share trên 1 mạng và 1 ip.