Share bằng cookie hay bằng chrome profile tốt hơn?

TRẢ LỜI:

Chome profile (hiệu tại thì thay đổi ip hiệu quả hơn 1ip) vì face book sẽ bóp được tương tác nick nếu share trên 1 mạng và 1 ip.

Copyright 2013 © NINJA TEAM - Website đang chờ đăng ký với bộ công thương, nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức. Mọi hành vi sao chép sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm